ÜLKEM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
   
 
  ATA SAVUNMA

ATA SAVUNMA SANATI :

Ata savunma sanatı”adını soy ağacımız olan ( ecdat ) atalarımızın Kendilerine has yaşama kültürü ve tarihler boyu hayat felsefesi haline gelmiş olan ahilik yani ( Ahi Evran ) geleneğinden esinlenerekten almıştır, yükselme ve derecelendirme sırası ise yiğitlik, çıraklık, kalfalık, ustalık şeklinde hazırlanmıştır ata savunma sanatının teknik, taktik, teorik ve kültürel yapısı ise günümüz koşullarına bağlı olarak insanımızın zanaatkarlık kabiliyetini ve doğaçlama yeteneğini geliştirebilmesi bakımından esnek ve sürekli güncellenebilir bir yapı içerisinde Türkçe dil kullanaraktan tasarlanmıştır, Bireylere kazandıkları güncel ve mesleki yeterlikler doğrultusunda farklı istihdam alanları sağlanarak ve toplum içerisinde seçkin kişiler konumunda olacaklardır. Günümüz gençliğinin özellikle yoğun bir şekilde ilgi duyduğu savunma sanatları, dünya üzerinde Uzak Doğu ülkelerinin hegemonyası altında olup kültürel, etimolojik ve maalesef inanış bakımından Uzak Doğu felsefesinden beslenmekte, dolayısıyla bu durum uzak doğu sporları ile ilgilenen yüz binlerce sporcu adayının zaman içerisinde kimliklerini ve dillerini etkilenmeye açık bırakmaktadır, ata savunma sanatı içeriği, dili ve farklı kültürel özellikleriyle bu topraklardan beslenmekte olup yukarıda bahsi geçen olguları pozitif yönde etkilemeyi hedeflemektedir. Özetle Ata savunma sanatı, ise doğu ve batı kültürüne has olan bütün yakın dövüş sanatlarının tamamına alternatif olarak dünya dövüş sanatları camiası içinde yüce Türk milletinin kudretini, adaletini ve kahramanlığını temsil edebilmesi noktasında 2006 yılında Murtaza ÜNLÜ tarafından kurulmuş olup % 100 Türklere ait bir savunma ve müdafaa sanatıdır. Ata Savunma Sanatına gönül vermiş olan neferlerin tamamı azimli, çalışkan, kararlı ve en önemlisi geçmişten günümüze bir miras gibi yüreklerimize kazınmış olan dört iklim yedi cihanda var olmanın bilinci içerisinde, cumhuriyetimizin kazanımlarına ve değerlerine sahip çıkarak yaşatılması, cenk etmenin bir sanat, hüner ve marifet gerektirdiğinin idraki içinde ahilik ocağını benimsemiş kişilerden oluşmaktadır.

Her insanın kendisini savunması elbette ki bir sanat ve beceri gerektirmektedir Fiziki bir saldırıya maruz kalan her canlı varlığın kendine has müdafaa ve savunma şekli sanat ve kişisel beceri olarak düşünülmelidir, Üretkenlik ve doğaçlama yeteneği kişisel beceri zaten savunma sanatlarının ayrılmaz bütünlüğü içinde karşımıza çıkmaktadır, Üretkenliğin ve bireysel yeteneğin olmazsa olmaz bir olgu olduğu Ata Savunma Sanatında ise disiplini yok saymak elbette ki mümkün değildir. Zaten savunma sanatlarının birçoğunda teknik, zekâ ve yaratıcılığın buluşması bizleri, “sanat icra etme” noktasına yaklaştırır. Genel anlamda Savunma sanatlarını özel kılan farklılıklar, çözüme yönelik düşünme yeteneği, estetik, enerjik olmak, kuvvetlilik, dayanıklılık ile var olanı geliştirmek ya da içimizdeki yetenek çerçevesinde ortaya çıkarmaktır. Bunları içeren bir çalışma ve buna bağlı bir gelişme söz konusu ise yapılan, savunma, dövüşme, didişme, müdafaa etme, boğuşma, mücadele etme, yarışma ve yarışırken kazanmak ya da kaybetmek değil, insanın mücadeleci yanının eğitilmesinin en güzel yoludur.  Ata Savunma Sanatı teknik, teorik ve fiziksel bir savunma ve müdafaa sanatı olduğu kadar, aynı zamanda ruhsal eğitim sunan mesleki bir uğraştır, Ata Savunma Sanatını pratik olarak uygularken vücudun bütün kasları ve eklemleri hareket etmektedir. Ayrıca insanlar sosyal yaşamında daha etkin düşünebilmek ve sağlıklı kararlar alabilmek için spor yaparlar, İşte bu nedenle, çevreye uyum sağlamak ve sağlıklı yaşamak adına bir çatı altında birleşirler, İnsanların yaşaması için gerekli olan en önemli gerçeklerden birisi de spor yapmaktır, Tercih etmiş olduğunuz spor dalı Ata Savunma Sanatı ise iç ve dış dünyanızı aydınlatan bir yaşam biçiminin kapısındasınız demektir. Ata Savunma Sanatında el-ayak ve vücudun tamamının gerektiğinde bir silah gibi kullanılması esastır, yumruk ve ayak teknikleri bir gürz, elin keskin tarafı bir bıçak, parmaklar ise bir ok gibi kullanıldığı için adına Ata Savunma Sanatı demek doğru olur sistem içerisinde tekniksel boyutun yanı sıra bedeni terbiye etmeye yönelik, ruhsal çalışma şekilleri de mevcuttur. Ata Savunma Sanatı temel tekniklerinin yanı sıra istatistik tekniklere karşı saldırı ve atakların yüzde oranlarına göre öncelik verilerek kolayca uygulanabilir teknik hareketler ile yapılandırılmıştır, Örneğin bir kişi günlük yaşamında karşılaşabileceği muhtelif fiziki saldırılardan kendisini rahatlıkla koruyabilir, yapılan ani bir hamleyi ustalıkla pasifsize etmesi mümkün olabilmektedir, Her yaş ve meslek gurubundan bay ve bayanların kendi anatomik yapılarına uygun olarak bu sanatı kolayca öğrenebilmesi önemli bir ayrıntıdır, kısaca denemekten çekinen asla sonuca ulaşamaz…
 
 

Ata Savunma Sanatına gönül
vermiş tüm kardeşlerime
mutlak önerim ve tavsiyem
şudur: “Hayatın her alanında
bir dengenin olduğuna, elde
edilen değer ve başarının
arkasında uzun soluklu bir
koşu ve mücadele ile birlikte
inanç ve murtlaka sabrın olması
gerektiğini bilmelerini isterim
ayrıca, Hangi konuda olursa
olsun yaptığınız bir işin yanlış
olsa da bunu ben yaptım deme
cesaretini göstermelerini
tavsiye ederim."

Murtaza ÜNLÜ
Ata Savunma Sanatı Federasyonu Genel Başkanı


 

ATA SAVUNMA SANATI FEDERASYONU ANA SAYFASI

ÜLKEM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
 
Reklam
 
TAEKWONDO
 
TAEKWONDO
SELF DEFANS
 
YAKIN SAVUNMA
HAPKİDO
BODY GUARD
BODY BUİLDİNG
 
VÜCUT GELİŞTİRME
FİTNES
İDEAL KİLO
 
STEP
PLATES
AEROBİK
 
33635 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ÜLKEM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ